Как мога да се снабдя с дубликат на загубена депозитарна разписка?

Регистърът с акциите на ТК-Холд АД се води от Централен депозитар АД. Снабдяването с дубликат на загубена депозитарна разписка се извършва чрез  лицензиран инвестиционен посредник, който действа като регистрационен агент по договор с Централен депозитар АД. Данните за регистрационните агенти се обявяват от Централен депозитар АД на интернет страницата му.