Консолидиран междинен към 30.09.2020 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2020 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2020 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2020 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2020 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2020 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2019 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2019 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2019 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2019 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2019 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2019 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2019 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2019 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2018 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2018 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2018 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2018 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2018 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2018 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2018 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2018 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2017 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2017 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2017 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2017 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2017 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2017 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2017 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2017 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2016 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2016 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2016 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2016 г.

Консолидиран междинен шестмесечен отчет към 30.06.2016 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2016 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2016 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2016 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2015 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2015 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2015 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2015 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2015 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2015 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2015 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2015 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2014 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2014 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2014 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2014 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2014 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2014 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2014 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2014 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2013 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2013 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2013 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2013 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2013 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2013 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2013 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2013 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2012 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2012 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2012 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2012 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2012 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2012 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2012 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2012 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2011 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2011 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2011 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2011 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2011 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2011 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2011 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2011 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2010 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2010 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2010 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2010 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2010 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2010 г.

Консолидиран междинен към 31.03.2010 г.

Индивидуален междинен към 31.03.2010 г.

Консолидиран междинен към 31.12.2009 г.

Индивидуален междинен към 31.12.2009 г.

Консолидиран междинен към 30.09.2009 г.

Индивидуален междинен към 30.09.2009 г.

Консолидиран междинен към 30.06.2009 г.

Индивидуален междинен към 30.06.2009 г.

Индивидуални – годишни

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010