rezume-na-holdinga

ТК Холд.

ТК-ХОЛД АД започва своето функциониране през 1996 г., когато за участие в масовата приватизация е създаден Мениджърско-работнически приватизационен фонд „Труд и капитал” АД.

През годините Холдингът се развива стабилно и последователно изпълнява стратегическите цели, поставени от неговите акционери.

Бъдещето на холдинга зависи от променящата се ситуация и решенията на акционерите. Засега е избран пътя на развитие в две посоки: усъвършенстване и модернизиране на съществуващите предприятия и навлизане в нови производствени ниши, за които са създадени условия или има съществуващи предпоставки.

Ясно е, че на фона на инвестиционната и финансова обстановка в страната 2009 г. не е най-подходящата за това, но макар и трудно и с ограничения е необходимо да се развиваме и в тази посока, за да увеличим и административния и финансовия си капацитет.